G. Weidenaar, Beetsterzwaag

Een prettige onderhandeling