Belangrijk! In verband met de huidige lockdown (vanaf 20-12-2021) hebben wij besloten de actie te verlengen tot 31 januari 2022. Je mag tot deze tijd de flyer komen brengen aan de Coornhertstraat 18. Blijf gezond!

Is jouw sleutel €2.299 waard?

Kun jij met jouw code het slot van een van de elektrische fietsen openmaken? Vul het formulier in en kom erachter. Wie weet ben jij binnenkort de trotse eigenaar van een Forza Fietsen Ventura Speciale of Fabio Speciale met voorwielmotor.

Hoe doe je mee?
1. Vul jouw gegevens in op het formulier met jouw unieke sleutelnummer.
2. Lever het formulier in bij het Forza Fietsen filiaal in Papendrecht aan de Coornhertstraat 18 t/m 24 december 2021.
3. In de eerste week van januari 2022 worden de winnaars bekend gemaakt. De winnaars worden persoonlijk door Forza Fietsen benaderd. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Actievoorwaarden winactie ‘Sleutelactie Papendrecht’
7-12-2021

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Sleutelactie Papendrecht’, hierna te noemen ‘actie’. Deze actie wordt georganiseerd door Forza Fietsen BV, gevestigd te Nunspeet aan Edisonweg 40.

Algemeen
1. Deelnemen aan deze actie kan alleen met het originele formulier dat via de krant is geleverd of is uitgegeven door jouw e-bikeadviseur te Papendrecht.
2. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
3. Medewerkers van Forza Fietsen zijn uitgesloten van deelname.
4. Deelname aan deze actie is gratis.

Gegevens
1. Om mee te doen aan de actie dien je jouw gegevens achter te laten op het formulier. We vragen enkel om jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres.
2. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt voor interne marketingdoeleinden. Jouw gegevens zullen nooit doorverkocht of gebruikt worden door derden.
3. Je garandeert dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Hoe en tot wanneer kun je meedoen?
1. Vul jouw gegevens correct in op het formulier.
2. Lever het formulier t/m 24 december 2021 in bij het Forza Fietsen filiaal in Papendrecht aan de Coornhertstraat 18.
3. Forza Fietsen zal in de eerste week van januari 2022 contact opnemen met de winnaars. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
4. Voor deze actie stelt Forza Fietsen twee elektrische fietsen beschikbaar, te weten de Ventura Speciale met voorwielmotor en de Fabio Speciale met voorwielmotor t.w.v. €2299,-.
5. De prijs kan niet ingeruild worden voor geld.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Forza Fietsen, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze actie vloeiende handelingen en/of schade.

Contact
Als je vragen hebt over deze actievoorwaarden of deze actie, neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken op 0341 – 217 017 of mail naar info@forzafietsen.nl o.v.v. ‘Sleutelactie Papendrecht’. Na ontvangst van jouw vraag, neemt Forza Fietsen z.s.m. contact met je op.

Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
3. Op deze actie en elk ander gebruik van de website, zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
5. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Forza Fietsen.
6. Forza Fietsen behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Forza Fietsen hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
7. Forza Fietsen behoudt zich ook het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Forza Fietsen daarvoor verantwoordelijk zal zijn.