Reitsma, Westergeest

Kort en bondig: Het staat als een huis!